บัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยให้คุณได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 3% เมื่อชำระค่าโดยสารสายการบิน

? ?????????????????????????????????????????????????????????? 3% ??????????????????????????????????????

? Air Asia
? Ais Asia X Thailand
? Bangkok Airways
? Nok Air
? Thai Lion Air
? Thai Smile

? ?????????? 2% ??????????????? 6,000 ????????? 1 ???????????
? ?????????? 3% ??????????????? 30,000 ????????? 1 ???????????

?????????? SMS ????????????????????

?????? AL ???????? ????????????????????????????/????? 12 ??????????? ???????? 4545888 (?????? SMS ??????? 3 ???)

?????????????????? : 1 ??????? 2559 – 30 ??????? 2559

? ???????????????????????????? 900 ?????????? ??????????????

?? ????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????

???????????????????? : http://url.changdeal.com/tiPsf
??????????? : http://url.changdeal.com/0upvJ

?#?HookMoney? ?#?KASIKORN? ?#?KBANK? ?#?KASIKORNTHAI? ?#?CreditCard? ?#?DeditCard? ?#?DEBIT? ?#?AirAsia? ?#?AirAsiaX? ?#?BangkokAirways? ?#?NOKAir? ?#?ThaiLionAir? ?#?ThaiSmile? ?#????????????? ?#??????????????? ?#????????? ?#?CashBack? ?#???????????????? Aaron Jones Jersey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *