บัตร UnionPay รับส่วนลด 50% ที่โรงภาพยนตร์ Bangkok Airways Blue Ribbon Screen (Paragon Cineplex)

???? UnionPay ????????? 50% ?????????????? Bangkok Airways Blue Ribbon Screen (Paragon Cineplex)

? ???????? ?

? ?????????????????????????? ?????? ???????? UnionPay ????????????????????? 62XX XXXX XXXX XXXX ???????????????????????? ? ?????????? Box Office ??????????? Bangkok Airways Blue Ribbon Screen ??? Paragon Cineplex ????????

? ??????????????? 50% ?????????????????????????????

? ???????????????????????????

? ????????????????????? ????? 224 ??????? ????????????????????????????

? ???????? 1 ??????? – 31 ??????? 2559

? ???????????????????????? : ??????????? Bangkok Airways Blue Ribbon Screen (Paragon Cineplex)

#HoookMoney #????????? #PHoook #DebitCard #????????? #?UnionPay #BangkokAirways #BlueRibbon #Paragon #Cineplex Dmitrij Jaskin Womens Jersey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *