รวมเบอร์โทรติดต่อบัตรเครดิตเอาไว้ที่นี่.!!

  0
  1820

  ? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ??Post?????

  ???????????????

  ? ????????????? ???????????????? ?????????????? ???????? ???????????????????????????

  ? ?.????? – Kbank
  – Call Centre 02-888-8888
  – ?????????????????? 02-888-8888 ?? 00

  ? ?.??????? – Bangkok Bank
  – ?????????? 1333
  – Credit Card Call Centre 02-638-4000
  – ?????????? ?.??????? AMEX 02-638-4400
  – ?????????????????? 02-645-5555

  ? ?.??????? – TMB
  – Call Centre 1558
  – ???? 02-299-1558

  ? ?.????? – Thanachart
  – Call Centre 1770
  – ???? 02-217-5770

  ? ?.?????????? – SCB
  – Call Centre 02-777-7777

  ? ?.???????????? – BOC
  – Call Centre 02-679-5566

  ? ?.???????? – ICBC
  – Call Centre 02-629-5588

  ? ?.?????? – UOB
  – Call Centre 02-285-1555

  ? ?.?????????? – CIMB
  – Call Centre 02-626-7777

  ? ?.?????? – GSB
  – Call Centre 1115
  – ???? 02-299-8000

  ??.?????????? – CITIBANK
  – Call Centre 1588
  – ???? 02-232-2484

  ? ?.?????? – TISCO
  – Call Centre 02-633-6000

  ? ?.??????? – KTB
  – Call Centre 02-111-1111

  ? ???? KTC
  – Call Centre 02-123-5000

  ? ?.??????? – Krungsri Bank
  – ??????????? ????? ????????? 02-646-3555
  – ??????????? ????? ??????? ?????? 02-646-3000
  – ??????????? ????????? 02-646-3333
  – ??????????? JCB Platinum 02-646-3939
  – ??????????? Signature 02-646-4788
  – ??????????? Exclusive Signature 02-646-5566

  ? ???? Central The 1 Credit Card
  – Central The 1 red card 02-627-8111
  – Central The 1 Luxe 02-627-8899
  – Central The 1 Black 02-627-6622

  ? ???? FirstChoice
  – ???????????? 02-345-6789 ?? 1
  – ?????????? 02-345-6789 ?? 2

  ? ???? Tesco Card
  – Call Centre 1712
  – ???? 02-627-6033

  ????? AEON
  – Call Centre – ??????????????????????????? 02-665-0123
  – Call Centre – ???????? 053-403-123
  – Call Centre – ???????? 043-349-123
  – Call Centre – ?????? 074-271-000

  ? ???? AMEX
  – ???? AMEX 02-273-5544
  – ???????????????????? AMEX 02-273-5555
  – ???? Platinum AMEX 02-273-5599
  – ?????????? AMEX 02-273-5999
  – ?????????? Platinum ROP AMEX 02-273-5005
  – ?????????? AMEX 02-273-5566

  #HoookMoney #????????? #PHoook #CreditCard #?????????? #CallCenter #CallCentre #???????????????? #????????? #KBANK #BBL #TMB #Thanachart #SCB #BOC #ICBC #UOB #GSB #CIMB #SCBT #CITIBANK #TISCO #KTB #KTC #Krungsri #Central  #Signature #Platinum #FirstChoice #Tesco #Diners #AEON #AMEX #VISA #MASTER #JCB Tre’Quan Smith Authentic Jersey

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here