รวมเบอร์โทรติดต่อบัตรเครดิตเอาไว้ที่นี่.!!

? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ??Post?????

???????????????

? ????????????? ???????????????? ?????????????? ???????? ???????????????????????????

? ?.????? – Kbank
– Call Centre 02-888-8888
– ?????????????????? 02-888-8888 ?? 00

? ?.??????? – Bangkok Bank
– ?????????? 1333
– Credit Card Call Centre 02-638-4000
– ?????????? ?.??????? AMEX 02-638-4400
– ?????????????????? 02-645-5555

? ?.??????? – TMB
– Call Centre 1558
– ???? 02-299-1558

? ?.????? – Thanachart
– Call Centre 1770
– ???? 02-217-5770

? ?.?????????? – SCB
– Call Centre 02-777-7777

? ?.???????????? – BOC
– Call Centre 02-679-5566

? ?.???????? – ICBC
– Call Centre 02-629-5588

? ?.?????? – UOB
– Call Centre 02-285-1555

? ?.?????????? – CIMB
– Call Centre 02-626-7777

? ?.?????? – GSB
– Call Centre 1115
– ???? 02-299-8000

??.?????????? – CITIBANK
– Call Centre 1588
– ???? 02-232-2484

? ?.?????? – TISCO
– Call Centre 02-633-6000

? ?.??????? – KTB
– Call Centre 02-111-1111

? ???? KTC
– Call Centre 02-123-5000

? ?.??????? – Krungsri Bank
– ??????????? ????? ????????? 02-646-3555
– ??????????? ????? ??????? ?????? 02-646-3000
– ??????????? ????????? 02-646-3333
– ??????????? JCB Platinum 02-646-3939
– ??????????? Signature 02-646-4788
– ??????????? Exclusive Signature 02-646-5566

? ???? Central The 1 Credit Card
– Central The 1 red card 02-627-8111
– Central The 1 Luxe 02-627-8899
– Central The 1 Black 02-627-6622

? ???? FirstChoice
– ???????????? 02-345-6789 ?? 1
– ?????????? 02-345-6789 ?? 2

? ???? Tesco Card
– Call Centre 1712
– ???? 02-627-6033

????? AEON
– Call Centre – ??????????????????????????? 02-665-0123
– Call Centre – ???????? 053-403-123
– Call Centre – ???????? 043-349-123
– Call Centre – ?????? 074-271-000

? ???? AMEX
– ???? AMEX 02-273-5544
– ???????????????????? AMEX 02-273-5555
– ???? Platinum AMEX 02-273-5599
– ?????????? AMEX 02-273-5999
– ?????????? Platinum ROP AMEX 02-273-5005
– ?????????? AMEX 02-273-5566

#HoookMoney #????????? #PHoook #CreditCard #?????????? #CallCenter #CallCentre #???????????????? #????????? #KBANK #BBL #TMB #Thanachart #SCB #BOC #ICBC #UOB #GSB #CIMB #SCBT #CITIBANK #TISCO #KTB #KTC #Krungsri #Central  #Signature #Platinum #FirstChoice #Tesco #Diners #AEON #AMEX #VISA #MASTER #JCB Tre’Quan Smith Authentic Jersey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *