บัตร Priority Pass ยกระดับการเดินทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว

Priority Pass: ????????????????????????????????

‘??????????????????????????’ ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? Priority Pass”

Priority Pass ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???! ???? 1200 ????????????? ???????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ?????????? ??????????????????? ????????????????????? Priority Pass ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? Priority Pass ?????????????????

??????????????? Priority Pass  

 

         Evans ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Priority Pass ????????????????????

???? ?.?. 1992 Collinson Group ??????????????????? (???????????????????????????? ???????????????????????????????????) ?????????? Priority Pass ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 55 ??????????????? 49 ???? ?????????????????? 1200 ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? Priority Pass  ???????????? “Loyalty Lifetime Achievement Mega Award” ?????? Travel Mega Awards ??????? ?.?. 2011 ?????????

?????????????????? 25 ???????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????? Priority Pass ?????????????????????????????????   

???????????????????????? Priority Pass ???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? 24 ????????????? ?????????????????????????? ????????????????????? ??????????

 • ???????????????????????????????????
 • ????????????????????
 • ??????????
 • ?????????????????? ???????????
 • ????????????????

????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????? ???????? ?????????

???????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????? Priority Pass ??????????????? 6 ??????? ?????????????????

 1. Bangkok Don Mueang Intl – DMK (???????????????)
  • Terminal 1: Miracle Lounge, The Coral Executive Lounge
  • Terminal 2: Miracle Co-Working Space, Miracle Lounge, The Coral Executive Lounge
   1. Bangkok Suvarnabhumi Intl – BKK (?????????????????)
  • International Concourse A: Miracle First Class Lounge, Miracle Lounge
  • International Concourse C: Miracle First Class Lounge
  • International Concourse D: Miracle Business Class Lounge, Miracle First Class Lounge
  • International Concourse E: Oman Air First & Business Class Lounge
  • International Concourse F: Air France – KLM Sky Lounge, Miracle First Class Lounge
  • International Concourse G: Miracle First Class Lounge, Miracle First Class Lounge, Miracle First Class Lounge
 2. Chiang Mai Intl – CNX
  • International Terminal: The Coral Executive Lounge
 3. Phuket International – HKT
  • Terminal 1: The Coral Executive Lounge
  • Terminal 2: Coral Premium Departure Lounge, The Coral Executive Lounge
 4. Samui International – USM
  • Domestic Terminal: Blue Ribbon Club Lounge
  • International Terminal: Blue Ribbon Club Lounge
 5. Udon Thani Intl – UTH
  • International Terminal 2: The Coral Executive Lounge

*??????????????????????? 5 ??????? 2561 ???????????????????????????????????

???????????????????????????????????

???????????????? Priority Pass

??????????????????????????????????? Priority Pass ????????????????????????????????????????? VIP ????? ?????? 2 ???? ????????????????????????????? Priority Pass ?????????

 • ??????????????? Priority Pass ????????? ???????????????????????????????????????
 • ?????? Priority Pass ??????????????????????? ?????????????????????????????

?????????????????? Priority Pass ?????????

         ???????????? Priority Pass ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?? 3 ???????????

 • Standard ????????????????? ???????????? 99 ???????/?? ???????????????????? 27 ???????/??/????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 27 ???????/??/?????
 • Standard Plus ??????????????????????? ???????????? 249 ???????/?? ?????????????????????????????????????? 10 ????? ????????????????????????????????????? 27 ???????/??/????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 27 ???????/??/?????
 • Prestige ????????????????????? ???????????? ???????????????? 399 ???????/?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 27 ???????/??/?????

*???????? 18 ??????? 2561 ???????????????????????????????????? 27 ??????? ???????? 32 ??????? ?????????

 

????????? Priority Pass ???????????????????????

????????? Priority Pass ??????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? Priority Pass ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? Priority Pass ?????????

 

????????

 

 • Central the 1 luxe ???????????????????????????????????????????? 200,000 ??? ???????
  ?????????? 1 ?? ?????????? 2 ?????/?? ?????????????????
 • Central the 1 black ???????????????? ?????? 5 ?? ?????? 4 ?????/?? ?????????????????
 • Central the 1 the black ??????????????????????????? ?????? 5 ?? ????????????????????????????????????????????

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5/” target=”blank” background=”#ff0d29″ size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? Central[/su_button]


Citibank

 • Citi prestige ????????????? ??????????????????? ??????????????
 • ???????????????????? ???????????????? 300,000 ???????????????
 • Citi premier ?????? 1 ???? ?????????????? ??????????????
 • Citibank Ultima ????????????? ????????????????????????????????? 1 ??
 • Citibank Ultima metal ???????????????????????? ???????????????????

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95-citibank/” target=”blank” background=”#1561cd” size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? Citibank[/su_button]


?????????????

 • Krungsri Exclusive ?????????????
  • ???????????????? 30 ????????????? ?????? 4 ?????/?? ??????????????
  • ???????????? 5-29.9 ???? ?????? 2 ?????/?? ??????????????

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/” target=”blank” background=”#ffda1c” size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? ???????[/su_button]


?????????????

 • BBL Infinite ????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????? ???/???? ????????????????????????????????? 10 ????????????? ???????????????????????????????? 6 ????? ????????????????????????????????? 1 ??

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/” target=”blank” background=”#00358c” size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? ???????[/su_button]


?????????????

 • KTC-KTB Precious Plus VISA Infinite ??????????????????? (AUM) ??????? 50,000,000 ???????????????????????????? ????????? 1 ??

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/” target=”blank” background=”#006b8c” size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? ???????[/su_button]


??????????????

 • Wisdom ????????????????????????????????? 10 ?? ???? ?????????????? ??????????? wisdom lounge ?????????????? 1 ??????????????????????
  ??????????????? ????????? cip lounge ??? 2 ????????????????? ????? 1,000 ??????????????
  ????????????????? ???????????????????????????????? 1 ??

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/” target=”blank” background=”#008c4a” size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? ????????[/su_button]


????????????????

 • SCB First/Private banking ????????????? ???????????? 6 ????? ???/???? ??????????????????? 10 ????????????? ????????????????????????????????? 1 ??

[su_button url=”http://hoookmoney.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3scb/” target=”blank” background=”#82008c” size=”5″ center=”yes”]??????? ! ??????????????? ??????????[/su_button]


???????? : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????? Priority Pass ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? 1200 ???? ??????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? Priority Pass ?????????????????????????? https://www.prioritypass.com/ ?????????? Eric Dickerson Jersey